Clasificación
Dentro de Natusfera

Todos los nombres

  • Nombres Científicos
    • Cymbella

Extras

Cambios taxonómicos »

Esquemas taxonómicos »

Hacer etiquetas taxonómicas de Flickr para este taxón »

Vínculo de invitación a Flickr »

Ficha de taxón en Wikipedia »

Explorador del árbol »

Buscar taxones descendientes »

Insertar un widget para este taxón en su sitio web »

Cymbella_subhelvetica_krammerMagnifier 588-216_filteredMagnifier
Fotos de Creative Commons etiquetadas en Flickr "Cymbella."
Invita a alguien con fotos de NatuSfera » Ver todas las fotos etiquetadas Cymbella en Flickr »

Observaciones recientes

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 17, 2017

Descripción original

Cymbella proxima Reimer in Patrick & Reimer 1975

Llac Titicaca, illa Takile, altitud 3833 m. Perú.

Valva dorsiventral, àpexs arrodonits, marge dorsal arquejat i dors ventral lleugerament còncau, amb un bombament en el centre. Area longitudinal estreta, corbada; area central orbicular, amplitud 1/3 – ¼ de la valva.
Rafe doble, que es redueix a filiforme a prop d'ambdós extrems. Extremitat distal corbada cap al costat dorsal, extremitats proximals acabades a un porus inclinat cap al costat ventral.
Estries radiants, finament puntejades. En l'area central n'hi ha 5 – 6 estigmes, a continuació de les estries ventrals corresponents.
Dimensions: 70 – 80 x 19 µm.
Estries: 8 en 10 µm, al dors central i ventral; 11 en 10 µm, en les extremitats.
Puntuacion en les estries: 14 en 10 µm.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Agosto 14, 2017

Descripción original

Cymbella comperei B. Van de Vijver & C. Cocquyt

Riu Colca, Andes peruans, altitud 3343 m.

Nova espècie descrita per els autors: Bart Van de Vijver & Christine Cocquyt, 2009. FOUR NEW DIATOM SPECIES FROM LA CALERA HOT SPRING IN THE PERUVIAN ANDES (COLCA CANYON). Diatom Research (2009), Volume 24(1), 209-223.

Dors valvar arquejat, part ventral recta, amb una molt lleugera dilatació al centre. Extrems arrodonits.

Valors numèrics:

Dimensions de la valva: 55 x 16 µm
Estries: 11 en 10 µm en la part central y 12 en 10 µm en els pols.
Puntuació de les estries: 23 en 10 µm.

L’àrea axial es corbada, en el sentit de la part dorsal de la valva, moderadament estreta, més anpla a las proximitats del centre.
Rafe amb doble línea, que passa a filiforme prop de les fissures terminals. Las fissures distals acaben en una corba dirigida al dors, les fissures centrals acaben en sengles porus dirigits ventralment.
L’àrea central es de forma ovalada y les sis estries ventrals formen estigmes, continuats amb les corresponents estries.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Diciembre 28, 2016

Descripción original

Cymbella subhelvetica nov. spec. Krammer 2002

Cymbella que pertany al grup C. helvetica, establert per Krammer .(KRAMMER, Diatoms of Europe, vol. 3, Cymbella. ARG Gantner Verlag, 2002).

Morfometria de l’exemplar fotografiat: longitud = 46 micres; amplada = 10 micres, proporció longitud/amplada = 4.6.

Valves dorsiventrals, marge dorsal fortament arquejat i marge ventral recte, amb el centre lleugerament inflat. Àpex no allargats, arrodonits, àrea axial moderadamente estreta, poc curvada seguint el sentit de curvatura dorsal, àrea central mal definida.
Rafe situat en la línea central de la valva, que es desvia dorsalment a prop dels extrems distals i esdevé filiforme als dos extrems. A la part ventral del àrea central es troben entre cinc i set estigmes ben definits.
Les estries transversals, són radiants i a prop dels extrems distals esdevenen lleugerament convergents. El nombre de estries és de 10 en 10 µm a la part dorsal i de 13 en 10 µm a la part ventral. Aquestes estries són puntuades ( o lineolades ), en nombre de 24 punts en 10 µm.

Localitzada al periliton de un torrent de muntanya, a 1217 metres d'altitud i aigua amb pH = 6.9, conductivitat 425 µS/cm, temperatura 4ºC.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella excisa Kütz.
Lloc de mostreig: Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.

Els dos exemplars fotografiats miden 20 x 7.5 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex.
Àrea longitudinal lleugerement dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura distal gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls arrodonits.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 10 estries en 10µm.. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 30 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Julio 23, 2016

Descripción original

Cymbella parva (Smith) Kirchner

Riera de Clariana, Contrast (Barcelona)
Aigua amb un pH = 6.9, conductivitat = 1236 mS/cm.
Epiliton

Classificada amb certes reserves, ja que amb característiques semblants Krammer diferencia espècies pròximes.

Els dos exemplars fotografiats miden 40 x 10 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral molt lleugerament convex, amb un bombament al centre .
Àrea longitudinal lleugerment dilatada al centre, formant un àrea central poc definida, amb un estigma a la part ventral.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i una curta fissura gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls dirigits ventralment.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 9 estries en 10µm, excepte a les extremitats, on arriba a 14 en 10 µm. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 28 en 10 µm.

Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Fotos / Sonidos

Observador

ferran

Fecha

Septiembre 20, 2016

Descripción original

Els dos exemplars fotografiats miden 70 x 12 µm.
Marge dorsal convex, marge ventral amb lleugera concavitat, i un bombament al centre, àpex arrodonits.
Àrea longitudinal dilatada al centre, formant un àrea central desigual, sense cap estigma.
Rafe que a la zona distal esdevé filiforme i gira envers la vora dorsal; a la zona proximal, el rafe esdevé filiforme i reverse-lateral al centre , acabant en dos nòduls dirigits ventralment.
Estries lleugerament radiants al centre i més accentuades als extrems, 9 estries en 10µm, excepte a la part ventral de les extremitats, on arriba a 12 en 10 µm. Les estries, no envolten els àpexs. Puntuacions en nombre de 21 en 10 µm.
Descripció:
Krammer, K. (2002). Cymbella. In: Diatoms of Europe, diatoms of the European inland waters and comparable habitats (Lange-Bertalot, H. Ed.). Vol. 3 : A.R.G.Gantner Verlag K.G.

Ver todas las observaciones

Descripción de Wikipedia

No hay un rango de datos disponible