RitmeNatura.cat - Observatori ciutadà de la Natura

Visió
En un món digital existirà un lloc que permeti a ciutadans, gestors i polítics compartir i consultar informació fenològica. A més, permetrà comunicar-se entre actors i serà sostenible en el temps.

Missió
El futur Observatori serà el lloc on s'emmagatzemin les dades recollides per part dels ciutadans, on aquestes puguin ser consultades en temps real i influeixin en la presa de decisions.

RitmeNatura.cat a Natusfera
Natusfera és l'eina utilitzada per RitmeNatura.cat per recollir, validar i donar accés a les observacions fenològiques compartides per ciutadans.

RitmeNatura.cat: http://www.ritmenatura.cat/
Amb el suport de: http://gt20.eu/

Logo-eee-15px

Algunas personas a las que ritmenatura sigue a

ritmenatura no está siguiendo a nadie

ritmenatura

alias RitmeNatura