Naturalista de tota la vida.
Especialitzat en Odonats.
Membre ICHN (Institució catalana d'història natural).

Logo-eee-15px
jsp-escola